Bythynod Gwyliau

  
Hel a croeso ir wefan Brydeinig Holiday Cottage Portal.

Os ydych chi eisiau rhentu bwthyn gwyliau naill ai yn yr Alban, yng Nghymru neu yn Lloegr, rydych chin gallu dod o hyd i un ai fwcio heb lawer o drafferth.

Busnes annibynol ydym ni wedi ei sefydlu yn 1999 ac sydd yn rhestri busnesau bythynod gwyliau ag asianteithiau rhentu.

Yn y mynegai ar y chwith, cliciwch ar un or Selections or Deyrnas Unedig a bydd rhestr o fythynod gwyliau ym Mhrydain (yn Saesneg) yn cael ei dangos yn y blwch gwyn hwn. Cliciwch ar un or hysbysebion i ddod o hyd i fythynod gwyliau yn yr ardal honno.

Gallwch ddod o hyd i fythynod gwyliau yn Iwerddon yn ogystal ag yn rhanau eraill o Ewrop yn y Europe Selection.

Wrth bwyso ar y cysylltiad Travel dewch o hyd i wybodaeth am hedfaniadau i Brydain (Air), cwmniau fferi rhwng y cyfandir, Prydain ag Iwerddon (Sea) a gwybodaeth ddefnyddiol pan yn teithio i Brydain (Land).

Dymunwn amser da i chi wrth ddewis eich bwthyn gwyliau ac yn dymuno arhosiad braf!